سبدهای اختصاصی
شرکت کارگزاری مفید از سال 1384 آغاز فعالیت سبدگردانی خود را با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد و سابقه سبدگردانی بیش از 50 سبد اختصاصی را دارد.
لینک مرتبط
در حال دریافت اطلاعات
مهمترین ویژگی سبد اختصاصی تشکیل سبد متناسب با ویژگی های خاص هر سرمایه گذار می باشد.
تصميم به خريد، فروش يا نگه داري اوراق بهادار به نام سرمايه گذار معين توسط سبدگردان در قالب قراردادي مشخص، به منظور كسب انتفاع براي سرمايه گذار را سبدگردانی اختصاصی می نامند. در واقع در این فرآیند سرمایه گذار تمامی اختیارات خرید و فروش یا نگهداری دارائی های خود را به سبدگردان می سپارد و با توافق طرفین کارمزد مشخصی را به سبدگردان پرداخت می¬کند. مهمترین ویژگی سبد اختصاصی تشکیل سبد متناسب با ویژگی های خاص هر سرمایه گذار می باشد. در اینجا نیز سرمایه گذار می تواند از مدیریت حرفه ای سبدگردان استفاده نماید.
برای آشنایی با مفاهیم سبدگردانی به صفحه آموزش بروید.
نمونه قراردادها :