سهام

سهام یک ورقه بهاداری است که نشان دهنده مالکیت فرد در بخشی از شرکت می باشد و هر فرد نسبت به سهامی که در اختیار دارد مالک دارایی ها و درآمدهای شرکت می باشد. بهمین دلیل نیز به این اوراق، بهادار گفته می شود چرا که بدون داشتن حق مالکیت در دارایی ها و درآمد شرکت هیچ ارزشی نخواهد داشت. میزان مالکیت با توجه به نسبت تعداد سهامی که یک فرد در اختیار دارد به نسبت کل سهام منتشره تعیین می شود.

میزان مالکیت = تعداد سهام در اختیار فرد
کل سهام منتشره شرکت

بطور مثال، آقای X یک شرکت (فرضا تولیدی پتروشیمی) تاسیس نموده که برای رشد شرکت خود نیاز به 100 میلیون دارد ولی نمی¬خواهد از بانک وام بگیرد و فقط 10 میلیون پول در دست دارد. مبلغ 90 میلیون را از دیگر سرمایه گذاران فراهم می¬کند که 9 نفر از آنها هر کدام با آوردن 10 میلیون تومان سرمایه شرکت را به 100 میلیون می رسانند و در قبال این آورده خود سهامی دریافت می کنند که نشاندهنده مالکیت 10% از شرکت است.

میزان مالکیت = 10 = % 10
100

سپس مدیر شرکت این پول ها را وارد چرخه عملیات شرکت کرده و با خرید دستگاه و تجهیزات و ... خط تولید خود را راه اندازی می کند. سهامداران نیز هر کدام مالکیت 10% از این تجهیزات، دستگاه ها و سایر دارایی های شرکت هستند. البته این بدین معنی نمی باشد که مثلا فرد با خرید سهام مایکروسافت بتواند به راحتی داخل شرکت رفته و طی ملاقات با بیل گیتس در مورد دارایی ها، عملیات و نحوه شرکت دخالت کند بلکه از طریق حق رای در انتخاب اعضای هیئت مدیره و مجامع سالیانه و به نسبت درصد مالکیت خود می تواند اعمال نظر کند. حال اگر پس از یک سال شرکت مورد نظر به موفقیت دست یابد و سودی 100 میلیونی نصیب شرکت شود ارزش شرکت به 200 میلیون می رسد (100میلیون دارایی + 100 میلیون سود حاصله)،200 میلیون تقسیم بر 10 عدد سهام نشان می دهد که هر سهم شرکت 20 میلیون ارزش دارد و هر سرمایه گذار می تواند سهام خود را به دیگر سرمایه گذاران به مبلغ 20 میلیون بفروشد و سود کسب کند.

پس سهام یک ورقه ای است که با داشتن حق مالکیت نسبت به دارایی ها و درآمدهای شرکت ارزش پیدا می کند و به اصطلاح ورقه بهادار نامیده می شود که هر چقدر شرکتی موفق تر عمل کند و سود بیشتری کسب کند ارزش سهام آن بیشتر می شود.

البته خرید سهام خالی از ریسک نیست و همیشه اینطور نیست که با خرید سهام هر شرکتی بر ثروت فرد افزوده شود، بلکه باید توجه کرد قیمت سهام با توجه به شرایط اقتصادی، عوامل بنیادی و تکنیکالی و رفتارهای سرمایه گذاران و نهایتا عرضه و تقاضا می تواند بالا و پایین برود. لذا همیشه قبل از خرید سهام شرکت نسبت به عوامل تاثیرگذار بر قیمت ها و شرایط شرکت ها اگاهی کسب کنید.

سهام شرکت ها در بورس ها معامله می شوند و می توان از طریق کارگزاری ها نسبت به خرید و فروش در بازار سهام اقدام نمود.