صندوق های سرمایه گذاری در جهان

یکی از اصلی ترین راه های سرمایه گذاری غیرمستقیم، صندوق های سرمایه گذاری می باشند که طی 20 سال گذشته تبدیل به یکی از محبوب ترین ابزارهای سرمایه گذاری در جهان شده اند، به طوری که با بالاتر رفتن آگاهی مردم نسبت این نوع سرمایه گذاری ها، تا پایان سال 2013 مجموع دارایی های تحت مدیریت آن ها به 30030 میلیارد دلار رسیده است، این رقم چیزی در حدود 40% ارزش تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) به شمار می رود.

در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات

مردم آمریکا با سرمایه گذاری چیزی حدود 18.012 میلیارد دلار تا سال 2014 بیشترین میزان سرمایه گذاری در این نوع صندوق ها را داشتند، جالب است بدانید که در گذشته مردم آمریکا بیشتر در سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کردند، اما رفته رفته با تغییر شرایط و رشد اقتصادی شان و آشنایی بیشتر با این صندوق ها به سمت این نوع سرمایه گذاری حرکت کردند، به طوری که در اواسط دهه 1990 داراییهای تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری از سپرده های بانکی پیشی گرفت و تبدیل به یکی از مهمترین گزینه های سرمایه گذاری خصوصا جهت پس انداز بازنشستگی، پس انداز برای دوران تحصیل فرزندان و موارد ضروری در آینده و استفاده از مزایای مالیاتی شان و... شد.

در حال دریافت اطلاعات

جالب است بدانید مردم آمریکا بیش از اینکه خودشان مستقیما سهام و اوراق قرضه خرید و فروش کنند پولشان را در اختیار این نوع صندوق ها، قرار می دهند (چیزی بیش از 1.5 برابر). به طوری که در طی سال های 2002 تا 2012 به طور متوسط سالیانه 349 میلیارد دلار در این نوع صندوق ها سرمایه گذاری کردند و چیزی در حدود 230 میلیارد دلار مستقیما در بازار سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری نمودند.

صندوقهای سرمایه گذاری بر حسب ساختار، نوع اوراق بهادار و اهدافشان و سایر ویژگیها می¬توانند به انواع مختلفی تقسیم بندی شوند که امروزه به بیش از 100 نوع صندوق سرمایه گذاری مختلف طبقه بندی می شوند. جدول زیر نشان دهنده یکی از طبقه بندی های اصلی بر اساس اهداف در این حوزه می باشد.

تقسیم بندی انواع صندوق های سرمایه گذاری بر حسب ساختار و سیاست های سرمایه گذاری

انواع صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بر حسب سیاست های سرمایه گذاری

Equity funds صندوقهای سهام سیاست سرمایه گذاری
Growth رشدی سرمایه گذاری با هدف ریسک بازده بالا بدون سود تقسیمی یا مقدار کم
Income Stock سهام درآمدی رشد معقول با ریسک پذیری متوسط همراه با سود تقسیمی مناسب
Value Stock سهام ارزشی ریسک پذیری متوسط و یا پایین تر از متوسط، شرکتهای با سود تقسیمی قابل اتکا و نسبتا قیمتهای پایین تر ارزش ذاتی
Blend مخلوط ترکیبی از صندوقهای رشدی و ارزشی
Sector صندوقهای بخشی تمرکز بر یک صنعت یا بخش خاص
Index شاخصی پیروی از یک شاخص معین جهت سرمایه گذاران غیر فعال
International/Foreign Stock بین المللی سرمایه گذاری در بازارهای جهانی و کشورهای خارجی
Hybrid funds صندوقهای ترکیبی ترکیبی از اوراق قرضه و سهام
Bond funds صندوقهای اوراق قرضه سرمایه گذاری در انواع اوراق قرضه
Money market funds صندوقهای بازار پول انواع اوراق بهادار با سررسید کمتر از یکسال و نقدشوندگی بالا
در حال دریافت اطلاعات

منبع :

Investment Company Institute, Investment Company Fact Book, various issues. www.ici.org