صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
در حال دریافت اطلاعات
مشخصات کلی
ارزش هر واحد (NAV) در انتهای دوره (ریال) ۹,۲۷۲,۹۴۰
ارزش صندوق (میلیون ریال) ۱,۲۹۰,۰۶۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۱۳۹۱۲۱
تعداد سرمایه گذاران ۱۳۵۸
تاریخ تأسیس ۱۳۹۰/۰۱/۳۱
تعداد سهام ۴۴
تعداد صنایع تحت پوشش ۲۰
پنج سهم با بیشترین وزن %۳۲.۷۶
سیاست سرمایه گذاری : هدف از تشکیل این صنوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران . تشکیل سبدی از اوراق بهادار می باشد که بتوان بازدهی مناسبی را در مقابل میزان پذیرش ریسک برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد. از این رو هدف بلند مدت صندوق به حداکثر رسانیدن ثروت سرمایه گذاران از طریق کسب حداکثر بازدهی نقدی و سرمایه ای می باشد.
لینک های مرتبط
  • بازدهی 1
  • ریسک 2
  • ترکیب دارایی 3
  • ارکان 4
آمار کلی
بازدهی کل صندوق
%۸۲۷.۳
میانگین بازدهی سالانه صندوق
%۳۴.۵
میانگین بازدهی ماهانه
%۲.۵
انحراف معیار سالانه
%۲۱.۲۱
نسبت شارپ
%۰.۳۹
در حال دریافت اطلاعات
[ جدول عملکرد ]
بازدهی تاریخ شروع یک ساله سه ساله پنج ساله از ابتدا
پیشرو ۱۳۹۰/۰۱/۳۱
% ۱۲۷.۳
% ۲۱۸.۵
% ۲۵۸.۴
% ۸۲۷.۳
شاخص بورس ۱۳۹۰/۰۱/۳۱
% ۱۴۴.۳
% ۱۴۴.۳
% ۱۵۷.۱
% ۶۱۲.۱
پایان در ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
توجه : سرمایه گذاری در بازار سهام همواره با ریسک همراه است و سرمایه گذار به دلیل تحمل ریسک طلب پاداش خواهد کرد. به دلیل اینکه صندوق سرمایه گذاری پیشرو بیشتر منابع خود را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصرف می کند، در نتیجه سرمایه گذاری در این صندوق همواره دارای ریسک می باشد. به طور کلی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدلیل احتمال کاهش درآمدها یا کاهش اصل سرمایه یا تأخیر در پرداخت ها همواره در معرض ریسک های گوناگون می باشد. تیم سرمایه گذاری صندوق تلاش می کند تا با استفاده از دانش و تجارب مدیران و تحلیل گران حرفه ای و از طریق تنوع بخشی در ترکیب دارائی های صندوق، سبد سرمایه گذاری صندوق را حتی الامکان متنوع کند تا بتواند به طور چشمگیری ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها را کاهش دهد.
[ جدول آمار ریسک صندوق ]
ریسک نوسان بتا
پیشرو
%۳۱.۳
-
شاخص بورس
%۳۲.۲
-
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
مدیر صندوق مدیر سرمایه گذاری متولی صندوق حسابرس
شرکت کارگزاری مفید رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست موسسه حسابرسی متین خردمند موسسه حسابرسی بیات رایان