صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز
در حال دریافت اطلاعات
مشخصات کلی
ارزش هر واحد (NAV) در انتهای دوره (ریال) ۱۳,۴۹۱,۱۲۰
ارزش صندوق (میلیون ریال) ۵۱۷,۴۵۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۳۸۳۵۵
تعداد سرمایه گذاران ۳۴۵
تاریخ تأسیس ۱۳۸۸/۱۱/۲۷
تعداد سهام ۴۲
تعداد صنایع تحت پوشش ۲۱
پنج سهم با بیشترین وزن %۳۵
سیاست سرمایه گذاری : هدف از تشکیل این صنوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران . تشکیل سبدی از اوراق بهادار می باشد که بتوان بازدهی مناسبی را در مقابل میزان پذیرش ریسک برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد. از این رو هدف بلند مدت صندوق به حداکثر رسانیدن ثروت سرمایه گذاران از طریق کسب حداکثر بازدهی نقدی و سرمایه ای می باشد.
لینک های مرتبط
  • بازدهی 1
  • ریسک 2
  • ترکیب دارایی 3
  • ارکان 4
آمار کلی
بازدهی کل صندوق
%۱۲۴۹.۱
میانگین بازدهی سالانه صندوق
%۳۵.۳
میانگین بازدهی ماهانه
%۲.۶
انحراف معیار سالانه
%۲۰.۸۱
نسبت شارپ
%۰.۳۹
در حال دریافت اطلاعات
[ جدول عملکرد ]
بازدهی تاریخ شروع یک ساله سه ساله پنج ساله از ابتدا
ممتاز ۱۳۸۸/۱۱/۲۷
% ۷۳.۶
% ۱۵۲.۴
% ۲۰۰.۶
% ۱۲۴۹.۱
شاخص بورس ۱۳۸۸/۱۱/۲۷
% ۱۰۳.۸
% ۱۰۳.۸
% ۱۵۸.۱
% ۱۲۳۴.۵
پایان در ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
توجه : سرمایه گذاری در بازار سهام همواره با ریسک همراه است و سرمایه گذار به دلیل تحمل ریسک طلب پاداش خواهد کرد. به دلیل اینکه صندوق سرمایه گذاری ممتاز بیشتر منابع خود را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصرف می کند، در نتیجه سرمایه گذاری در این صندوق همواره دارای ریسک می باشد. به طور کلی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدلیل احتمال کاهش درآمدها یا کاهش اصل سرمایه یا تأخیر در پرداخت ها همواره در معرض ریسک های گوناگون می باشد. تیم سرمایه گذاری صندوق تلاش می کند تا با استفاده از دانش و تجارب مدیران و تحلیل گران حرفه ای و از طریق تنوع بخشی در ترکیب دارائی های صندوق، سبد سرمایه گذاری صندوق را حتی الامکان متنوع کند تا بتواند به طور چشمگیری ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها را کاهش دهد.
[ جدول آمار ریسک صندوق ]
ریسک نوسان بتا
ممتاز
%۲۹.۵
-
شاخص بورس
%۳۰.۷
-
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
مدیر صندوق مدیر سرمایه گذاری متولی صندوق حسابرس
شرکت کارگزاری مفید یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست شرکت حسابرسی صدر موسسه حسابرسی متین خردمند