صندوق سرمایه گذاری مشترک حامی
در حال دریافت اطلاعات
مشخصات کلی
ارزش هر واحد (NAV) در انتهای دوره (ریال) ۲,۰۷۴,۶۸۹
ارزش صندوق (میلیون ریال) ۳,۹۵۴,۷۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۱۹۰۶۱۷۰
تعداد سرمایه گذاران ۱۲۶۲۵
تاریخ تأسیس ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
تعداد سهام ۰
تعداد صنایع تحت پوشش ۰
پنج سهم با بیشترین وزن
سیاست سرمایه گذاری : هدف از تشکیل این صنوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران . تشکیل سبدی از اوراق بهادار می باشد که بتوان بازدهی مناسبی را در مقابل میزان پذیرش ریسک برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد. از این رو هدف بلند مدت صندوق به حداکثر رسانیدن ثروت سرمایه گذاران از طریق کسب حداکثر بازدهی نقدی و سرمایه ای می باشد.
لینک های مرتبط
  • بازدهی 1
  • ریسک 2
  • ترکیب دارایی 3
  • ارکان 4
آمار کلی
بازدهی کل صندوق
%۱۰۷.۵
میانگین بازدهی سالانه صندوق
%۲۳.۵
میانگین بازدهی ماهانه
%۱.۸
انحراف معیار سالانه
نسبت شارپ
%۰.۳۹
در حال دریافت اطلاعات
[ جدول عملکرد ]
بازدهی تاریخ شروع یک ساله سه ساله پنج ساله از ابتدا
حامی ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
% ۲۳
% ۸۶.۸
% ۱۰۷.۵
شاخص بورس ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
% ۲۷.۷
% ۵۱.۵
% ۳۶.۴
پایان در ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
توجه : سرمایه گذاری در بازار سهام همواره با ریسک همراه است و سرمایه گذار به دلیل تحمل ریسک طلب پاداش خواهد کرد. به دلیل اینکه صندوق سرمایه گذاری حامی بیشتر منابع خود را جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصرف می کند، در نتیجه سرمایه گذاری در این صندوق همواره دارای ریسک می باشد. به طور کلی ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدلیل احتمال کاهش درآمدها یا کاهش اصل سرمایه یا تأخیر در پرداخت ها همواره در معرض ریسک های گوناگون می باشد. تیم سرمایه گذاری صندوق تلاش می کند تا با استفاده از دانش و تجارب مدیران و تحلیل گران حرفه ای و از طریق تنوع بخشی در ترکیب دارائی های صندوق، سبد سرمایه گذاری صندوق را حتی الامکان متنوع کند تا بتواند به طور چشمگیری ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها را کاهش دهد.
[ جدول آمار ریسک صندوق ]
ریسک نوسان بتا
حامی
-
شاخص بورس
-
در حال دریافت اطلاعات
در حال دریافت اطلاعات
مدیر صندوق مدیر سرمایه گذاری متولی صندوق حسابرس
شرکت کارگزاری مفید رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست حسابرسی رهبین موسسه حسابرسی دش و همکاران