صندوق سرمایه گذاری مشترک
بخش مدیریت دارایی کارگزاری مفید از سال 1384 و با تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشاع "پیشتاز" فعالیت خود را آغاز نمود و توانست با بکارگیری دانش، تجربه و تعهد، در طی تنها 26 ماه بازدهی 176% برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آورد. هم اکنون بخش صندوق های سرمایه گذاری مشترک مفید با داشتن بیش از 8000 سرمایه گذار مجموعا +140 میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت خود دارد.
برای آشنایی با مفاهیم صندوق سرمایه گذاری مشترک به صفحه آموزش بروید.
در حال دریافت اطلاعات
هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار می باشد که بتواند بازدهی مناسبی را در مقابل میزان پذیرش ریسک برای سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد. از این رو هدف بلند مدت صندوق به حداکثر رسانیدن ثروت سرمایه گذاران از طریق کسب حداکثر بازدهی نقدی و سرمایه ای می باشد.
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک مفید، با بازدهی کل ۱۱۲۹% از بدو تاسیس
صندوق سرمایه گذاری مشترک ممتاز
اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک با اندازه بزرگ مفید، با بازدهی کل ۵۰۴% از بدو تاسیس
صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک بدون هزینه ابطال، با بازدهی کل ۲۱۵% از بدو تاسیس
صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه
اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک با تقسیم سود، با بازدهی کل ۱۰۷% از بدو تاسیس
صندوق ETF اطلس
اولین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله مفید
صندوق درآمد ثابت حامی
اولین صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت. مناسب سرمایه گذاران کم ریسک.
در حال دریافت اطلاعات