بخش مدیریت دارایی کارگزاری مفید از سال ۱۳۸۴ و با تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشاع "پیشتاز" فعالیت خود را آغاز نمود و توانست با بکارگیری [...]
در این فرآیند سرمایه گذار تمامی اختیارات خرید و فروش یا نگهداری دارائی های خود را به سبدگردان می سپارد و با توافق طرفین کارمزد [...]
سرمایه گذاری به زبان ساده یعنی کار کردن با پولتان. یک راه متفاوت جهت کسب پول بیشتر. معمولا همه ما شغلی داریم که درآمدی از حقوق [...]
+ ۸۰۰۰
سرمایه گذار
+ ۱۰
سال سابقه خدمات مدیریت دارایی
+ ۴۰
شعبه در سراسر کشور
+ ۱۰۰
میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت
مفید از سال 1384 فعالیت خود را در بخش مدیریت دارایی آغاز نموده و با پشتوانه تیمی متخصص، باتجربه و متعهد با رویکرد تحلیل بالا به پائین همواره می کوشد تا در راستای این اهداف گام بردارد. متنوع سازی، ابزار مدیران سرمایه گذاری مفید به منظور اجتناب از ریسک زیان عمده در دوره های بلندمدت است. مفید با رویکرد مدیریت فعال "انتخاب سهام های ارزشی با چشم انداز رشد" سعی در به حداکثر رسانیدن ثروت سرمایه گذاران از طریق کسب حداکثر بازدهی نقدی و سرمایه ای و اجتناب از ریسک زیان های عمده از طریق متنوع سازی دارد.